Vanajan Laulu etsii uutta kuoronjohtajaa

Hämeenlinnalainen sekakuoro, Vanajan Laulu, etsii kuoronjohtajaa syyskaudesta 2023 alkaen. Kyseessä on noin 30-henkinen, taitava, innostuva, tavoitteellisesti harjoitteleva aikuisten sekakuoro. Harjoitukset ovat olleet kerran viikossa. Ohjelmisto on koostunut pääsääntöisesti 4–8 -äänisistä kappaleista, monipuolisesti musiikin eri genreistä. Viime vuosina painotus on ollut rytmimusiikin ja etnohenkisen musiikin puolella. Kuoron innostaminen uuteen ei ole koskaan ollut vaikeaa. Katso vanajanlaulu.fi.
Vanajan Laulu on rekisteröity yhdistys ja sen toimintaa organisoi johtokunta yhteistyössä kuoronjohtajan ja muiden kuorolaisten kanssa. Kuoro toimii Vanajaveden opiston kurssina ja uudet laulajat kuoroon valitaan koelaulun kautta. Vanajan Laulu on toiminut myös opiston kauden ulkopuolella järjestäen konsertteja, harjoitusleirejä ja kuoromatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Kuoron kauteen ovat kuuluneet syys- ja kevätleiri sekä joulu- ja kevätkonsertti. 
Etsimme kokenutta ja ammattitaitoista kuoronjohtajaa, alan innokkaan opiskelijankin kannattaa lähettää hakemus. Tärkeää olisi löytää henkilö, joka saa houkuteltua kuoron parhaat puolet ja taidot esiin. Tarvittaessa harjoituspäivän ajankohdasta voidaan neuvotella, perinteisesti se on ollut tiistai-ilta. 
Toimita vapaamuotoinen hakemus sisältäen CV:n kuoron yhteyshenkilölle, Marja Kuparille, marja.kupari(at)fimnet.fi. Koejohto järjestetään hakijalle sopivana ajankohtana keväällä 2023. Lisätietoja antaa ensisijaisesti Marja Kupari p. 044 057 0571. Tarvittaessa lisätietoja saa myös kuoron entiseltä kuoronjohtajalta, Johanna Laukkaselta p. 044 347 6272. 
Työsopimus tehdään Vanajaveden opiston kanssa. Tuntipalkka määräytyy koulutuksen mukaisesti. Työsopimuksessa noudatetaan OVTES:n osion F, liitteen 12 mukaisesti kansalaisopiston tuntiopettajan työehtoja. Yhdistys maksaa erillisen sopimuksen mukaisen palkkion kuoronjohtajan työskentelystä opiston toimintakauden ulkopuolella.