Toiminta

Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry. (SKJ) on perustettu vuonna 1992 lisäämään kuoronjohtajien sekä myös kuorojen välistä vuorovaikutusta ja kohottamaan kuorojen ja kuoronjohtajien julkista statusta. Yhdistys pyrkii kasvattamaan omaa painoarvoaan kuorokentässä tavoittamalla nykyistä suuremman osan maamme kuoronjohtajista, saavuttamalla yhteistyön niin suomalaisten kuorojärjestöjen kuin muiden pohjoismaisten kuoronjohtajayhdistysten kanssa.

SKJ:lle on elintärkeää, että siihen voivat kuulua kaikki kuoronjohtajat koulutuksesta tai kokemuksesta riippumatta. Laaja jäsenistöpohja antaa yhdistykselle suuremman äänen. Tällä hetkellä jäseniä on noin 170. Jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka työskentelevät kuorojen parissa tai opiskelevat kuoronjohtoa ammatikseen. Vuosittainen jäsenmaksu on 40 euroa varsinaiselta jäseneltä ja opiskelijajäseneltä 20 euroa.

Jäsenedut:

Liittyminen:

SKJ:n jäseneksi on helppo liittyä täyttämällä sähköinen jäsenhakemus (Yhdistysinfo – Liittyminen). Hakemus käsitellään seuraavassa halltuksen kokouksessa, jonka jälkeen uusi jäsen liitetään sähköpostilistalle.

Palkkasuositus 2015:

Ohessa SKJ:n vuonna 2015 antaman palkkasuositus. Muistathan päivittää palkkasuosituksen lukuja vastaamaan nykypäivän hintatasoa. Lisätietoa dokumentin alussa.

Palkkasuositus