Tietosuojaseloste

Yhdistykseen liittyvien henkilöiden tiedot talletetaan sähköiseen jäsenrekisteriin ja pidetään ajantasaisina. Yhdistyksestä eronneet henkilöt poistetaan rekisteristä. Ajantasaisuudesta vastaa jäsenrekisterinhoitaja, ja yhteystietojen muutoksista jäsenen on itse tiedotettava jäsenrekisterinhoitajalle.

Tietoja käytetään jäsenkirjeiden ja -lehden toimittamiseen ja jäsenmaksujen perimiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää jäsenen luvalla hallituksen hyväksymiin tarkoituksiin, joiden arvellaan hyödyttävän yhdistyksen jäseniä.

Rekisteriin voidaan tallettaa seuraavia tietoja: nimi, postisoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, liittymisvuosi sekä jäsennumero. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen joutumisesta vääriin käsiin ilmoitamme viipymättä asianosaisille henkilöille ja tarvittaessa myös tietosuojaviranomaisille.

Sähköisen rekisterin aineistoa säilytetään Google Drivessa, ja siihen on pääsy ainoastaan yhdistyksen hallituksella

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus nähdä hänestä rekisteriin talletetut tiedot. Hänellä on myös oikeus pyytää yhdistystä poistamaan tiedot sekä tulemaan unohdetuksi.