Oppilaitoksia

Kuoronjohtoa voi opiskella Suomessa monella eri tavalla ja monissa paikoissa. Kuoronjohdon kursseja on tarjottavana myös jokaiselle ja joka tasolle. Tältä sivustolta löydät tietoja  oppilaitoksia, joissa kuoronjohtoa voi opiskella sekä harrastusmielessä, että ammattiin tähdäten.

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemia on Suomen ainoa musiikkiyliopisto, jossa valmistutaan musiikin maistereiksi (MuM) ja  kandidaateiksi (MuK) ja se toimii sekä Helsingissä ja Kuopiossa (kirkkomusiikin osasto). Kuoronjohtoa voi opiskella Sibelius-Akatemiassa niin pääaineena, kuin sivuaineenakin. Kirkkomuusiikin ja musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa kuoronjohdon alkeiden (D-taso) opiskelu on pakollista. C-kurssin voi halutessaan suorittaa melkeinpä kuka vain Sibelius-Akatemiassa opiskeleva, joka on suorittanut D-kurssin. B-kurssitutkinnon voi suorittaa pääaineisten kuoronjohdon opiskelijoiden lisäksi kirkkomusiikin koulutusohjelmassa opiskelevat, jotka haluavat erikoistua kuoronjohtoon, kun taas kuoronjohdon A-kurssi on pelkästään pääaineisten opiskelijoiden opinnäytetyö. A-kurssiin voidaan myöntää erillinen opinto-oikeus (esimerkiksi kirkkomusiikin koulutusohjelmassa opiskeleville), mutta se edellyttää osallistumista kuoronjohtoluokan valintakokeeseen.

Kuoronjohdon pääaineen opiskelu voi tapahtua ns. pitkän tai lyhyen väylän kautta. Nykyään Sibelius-Akatemian kuoronjohtoluokalle voi hakea ns. maisteriohjelmaan, joka kestää 2,5 vuotta. Maisteriohjelmaan pääsyvaatimuksena on hyväksytty pääsykoe ja alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto). Pitkä 5,5 vuotinen linja ei edellytä aiempia ammattiopintoja, vaan siihen voi hakea esimerkiksi suoraan lukiosta. Sisäänpääsyn edellytyksenä on hyväksytty pääsykoe. Pitkä koulutus sisältää kuoronjohdon pääaineopintojen lisäksi kaikki musiikin kandidaatin- ja maisterintutkintoon kuuluvat teoria- ja kieliopinnot.

Sibelius-Akatemian kuoronjohdon pääaineisen opetuksen valttikortti on 16-henkinen Vokaaliyhtye. Tämä ammattilaulajista ja ammattiopiskelijoista koostuva palkkakuoro on toiminut pääaineisten kuoronjohtajien, eli Siba:n kuoronjohtoluokan harjoituskuorona ja instrumenttina aina vuodesta 1985 lähtien. Vokaaliyhtye kokoontuu joka keskiviikko ja torstai klo 11-13 Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisaliin harjoittelemaan pääaineisten opiskelijoiden johdolla. Kuoroon on pääsykokeet aina ennen opetuskauden alkua. Mikäli olet kiinnostunut Vokaaliyhtyeen toiminnasta, ota yhteyttä professori Matti Hyökkiin.

Sibelius-Akatemian kuoronjohdon opettajat:

Matti Hyökki, kuoronjohdon professori, kuoronjohtoluokan opettaja. Yhteystiedot: matti.hyokki(at)siba.fi
Heikki Liimola, kuoronjohdon lehtori. Kuopion osaston kirkkomuusikkojen opettaja. Yhteystiedot: heikki.liimola(at)kolumbus.fi
Timo Nuoranne, kuoronjohdon lehtori. Helsingin kirkkomuusikoiden opettaja. Yhteystiedot: timo.nuoranne(at)siba.fi
Mari Koistinen, kuoronjohdon tuntiopettaja. Kuopion osaston kirkkomuusikoiden opettaja. Yhteystiedot: marikoistinen(at)hotmail.com
Seppo Murto, kuoronjohdon tuntiopettaja, Helsingin kirkkomuusikoiden opettaja. Yhteystiedot: seppo.murto(at)siba.fi
Juha Kuivanen, kuoronjohdon tuntiopettaja. Musiikkikasvatuksen kuoronjohdon opettaja. Yhteystiedot: juha.kuivanen(at)polyteknikkojenkuoro.fi

Ammattikorkeakoulut

Metropolia AMK Pirkanmaan AMK Jyväskylän AMK

Sibelius-Akatemian ohella kuoronjohtoa voi opiskella ammattitasolle (B-taso) asti myös kolmessa Suomen ammattikorkeakoulussa; Helsingissä (Metropolia), Tampereella (Pirkanmaa) ja Jyväskylässä. Ammattikorkeakouluista valmistunut pääaineinen kuoronjohtaja on oikeutettu ammattinimikkeeseen musiikkipedagogi (AMK), joka antaa valmiudet kuoronjohdon ammattimaiseen työskentelyyn, sekä kuoronjohdon opettamiseen. Ammattikorkeakoulututkinto antaa myös oikeuden hakea Sibelius-Akatemian 2,5 vuotiseen maisteriohjelmaan.

Ammattikorkeakoulujen opinnot koostuvat pääaineopintojen lisäksi opettajan pedagogisista opinnoista, erinäisistä sivuaineista (partituurinsoitto, laulu jne.) sekä musiikin teoria-aineista. AMK-tutkintoon kuuluu myös kirjallinen opinnäytetyö. Taiteellinen opinnäyte on kuoronjohdon B-kurssitutkinto, jonka tasovaatimukset on luettavissa täältä. Opettajan pedagogiset opinnot sisältävät pedagogiikan perusopintojen lisäksi ainedidaktiikkaa ja opetusharjoittelua. Nämä opintojaksot voivat olla erilaisia riippuen oppilaitoksesta ja opettajasta.

Ammattikorkeakoulujen opettajat:

Jani Sivén, Metropolia-Ammattikorkeakoulu (Helsinki). Yhteystiedot: jani.siven(at)konservatorio.fi
Saara Perkola, Metropolia-Ammattikorkeakoulu (Helsinki). Yhteystiedot: saara.perkola(at)konservatorio.fi

Kari Turunen, Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu (Tampere). Yhteystiedot: kari.turunen(at)lumenvalo.fi

Rita Varonen, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Yhteystiedot: rita.varonen(at)jamk.fi

Klemetti-opisto

Oriveden Opiston yhteydessä toimiva Klemetti-opisto on yksi vanhimmista kuoronjohdon koulutuskanavista. Klemetti-opiston kurssit järjestetään yleensä kesäkuussa ja niiden koulutustarjonta on hyvin monipuolinen ja korkeatasoinen. Kuoronjohdon kurssit ovat intensiivisiä ja kestävät (riippuen suoritettavasta kurssista) viikosta kahteen ja puoleen viikkoon. Yleensä Klemetti-opistossa on mahdollista suorittaa kuoronjohdon peruskurssi, sekä D- ja C-kurssit, joiden opettajina toimivat Suomen johtavat kuoropedagogit. Kursseille saa ilmoittautua kuka vain, joskin kuoronjohdon ylemmillä kursseilla odotetaan aiempaa koulutusta/kokemusta. Kuoronjohdon kursseihin kuuluu myös täysi ylöspito Oriveden opistolla. Hinnat on luettavissa Klemetti-opiston nettisivuilta.

Lisätietoja:
klemettiopisto(at)kvs.fi
Taina Lemmetty
0207 511 550
0207 511 511, vaihde
etunimi.sukunimi(at)kvs.fi


1 kommentti
  1. CommentsEmilia   |  tiistai, 05 joulukuu 2017 at 12.57

    Hei! Haluaisin tehdä ensi kesänä kuoronjohto-c kurssin. Mikä on tarkka ajankohta ja paljonko on kurssin hinta Sibelius-Akatemian opiskelijalle? Haen apurahaa kurssia varten ja siksi kyselen 🙂 Yt. Emilia S


Leave a Reply