#köreribalans

Suomeksi | På svenska

Välkommen med i Finlands körledarföreningens Körer i balans -kampanj!

Kampanjen utmanar körer och kördirigenter till en jämlikare verksamhet. Du deltar genom att granska och främja jämlikheten i din egen verksamhetsgrupp. Därmed agerar du också som exempel och inspiration för andra körer och körfältets aktörer.

Kampanjen inleddes vid Tampereen Sävel 11.6.2021.

HUR DU DELTAR

För att delta ber vi dig att granska jämlikhets-aspekten i din verksamhetskrets och agera utgående från den. Du kan överväga till exempel dessa tre teman:

 1. Föreningens värderingar och diskussionskultur
  • Står jämlikhets-principen i körens stadgar, och har kören en jämlikhetsansvarig?
  • Känner alla sig trygga och accepterade på körrepetitionerna?
  • Tar körens verksamhet hänsyn till tillgänglighet?
 1. Jämlikhet i repertoaren
  • Sjunger ni musik komponerar av andra än män?
 1. Jämlikhet gällande kördirigentens lön
  • Följer dirigentens lön och arbetsvillkor FKL:s lönerekommendation?

Hur kan er kör påverka jämlikheten? Skapa ditt eget sätt att främja jämlikhet och berätta om det för andra på Instagram och Facebook med taggarna
#kuorotbalanssissa 
#köreribalans 
#choirsinbalance 
#koaratdássedeattus

Finlands körledarförenings styrelse grundade under hösten 2020 en jämlikhetskomitté
för att främja jämställdhet mellan körer och kördirigenter.
Körer i balans -kampanjen är en del av detta arbete.