Archive for the ‘perustietoa’ Category

kesä
02/09
Oppilaitoksia
Last Updated on maanantai, 14 joulukuu 2020 11:05
Written by micarte-admin
tiistai, kesäkuu 2nd, 2009

Kuoronjohtoa voi opiskella Suomessa monella eri tavalla ja monissa paikoissa. Kuoronjohdon kursseja on tarjottavana myös jokaiselle ja joka tasolle. Tältä sivustolta löydät tietoja  oppilaitoksia, joissa kuoronjohtoa voi opiskella sekä harrastusmielessä, että ammattiin tähdäten.

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemia on Suomen ainoa musiikkiyliopisto, jossa valmistutaan musiikin maistereiksi (MuM) ja  kandidaateiksi (MuK) ja se toimii sekä Helsingissä ja Kuopiossa (kirkkomusiikin osasto). Kuoronjohtoa voi opiskella Sibelius-Akatemiassa niin pääaineena, kuin sivuaineenakin. Kirkkomuusiikin ja musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa kuoronjohdon alkeiden (D-taso) opiskelu on pakollista. C-kurssin voi halutessaan suorittaa melkeinpä kuka vain Sibelius-Akatemiassa opiskeleva, joka on suorittanut D-kurssin. B-kurssitutkinnon voi suorittaa pääaineisten kuoronjohdon opiskelijoiden lisäksi kirkkomusiikin koulutusohjelmassa opiskelevat, jotka haluavat erikoistua kuoronjohtoon, kun taas kuoronjohdon A-kurssi on pelkästään pääaineisten opiskelijoiden opinnäytetyö. A-kurssiin voidaan myöntää erillinen opinto-oikeus (esimerkiksi kirkkomusiikin koulutusohjelmassa opiskeleville), mutta se edellyttää osallistumista kuoronjohtoluokan valintakokeeseen.

Kuoronjohdon pääaineen opiskelu voi tapahtua ns. pitkän tai lyhyen väylän kautta. Nykyään Sibelius-Akatemian kuoronjohtoluokalle voi hakea ns. maisteriohjelmaan, joka kestää 2,5 vuotta. Maisteriohjelmaan pääsyvaatimuksena on hyväksytty pääsykoe ja alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto). Pitkä 5,5 vuotinen linja ei edellytä aiempia ammattiopintoja, vaan siihen voi hakea esimerkiksi suoraan lukiosta. Sisäänpääsyn edellytyksenä on hyväksytty pääsykoe. Pitkä koulutus sisältää kuoronjohdon pääaineopintojen lisäksi kaikki musiikin kandidaatin- ja maisterintutkintoon kuuluvat teoria- ja kieliopinnot.

Sibelius-Akatemian kuoronjohdon pääaineisen opetuksen valttikortti on 16-henkinen Vokaaliyhtye. Tämä ammattilaulajista ja ammattiopiskelijoista koostuva palkkakuoro on toiminut pääaineisten kuoronjohtajien, eli Siba:n kuoronjohtoluokan harjoituskuorona ja instrumenttina aina vuodesta 1985 lähtien. Vokaaliyhtye kokoontuu joka keskiviikko ja torstai klo 11-13 Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisaliin harjoittelemaan pääaineisten opiskelijoiden johdolla. Kuoroon on pääsykokeet aina ennen opetuskauden alkua. Mikäli olet kiinnostunut Vokaaliyhtyeen toiminnasta, ota yhteyttä professori Matti Hyökkiin.

Sibelius-Akatemian kuoronjohdon opettajat:

Matti Hyökki, kuoronjohdon professori, kuoronjohtoluokan opettaja. Yhteystiedot: matti.hyokki(at)siba.fi
Heikki Liimola, kuoronjohdon lehtori. Kuopion osaston kirkkomuusikkojen opettaja. Yhteystiedot: heikki.liimola(at)kolumbus.fi
Timo Nuoranne, kuoronjohdon lehtori. Helsingin kirkkomuusikoiden opettaja. Yhteystiedot: timo.nuoranne(at)siba.fi
Mari Koistinen, kuoronjohdon tuntiopettaja. Kuopion osaston kirkkomuusikoiden opettaja. Yhteystiedot: marikoistinen(at)hotmail.com
Seppo Murto, kuoronjohdon tuntiopettaja, Helsingin kirkkomuusikoiden opettaja. Yhteystiedot: seppo.murto(at)siba.fi
Juha Kuivanen, kuoronjohdon tuntiopettaja. Musiikkikasvatuksen kuoronjohdon opettaja. Yhteystiedot: juha.kuivanen(at)polyteknikkojenkuoro.fi

Ammattikorkeakoulut

Metropolia AMK Pirkanmaan AMK Jyväskylän AMK

Sibelius-Akatemian ohella kuoronjohtoa voi opiskella ammattitasolle (B-taso) asti myös kolmessa Suomen ammattikorkeakoulussa; Helsingissä (Metropolia), Tampereella (Pirkanmaa) ja Jyväskylässä. Ammattikorkeakouluista valmistunut pääaineinen kuoronjohtaja on oikeutettu ammattinimikkeeseen musiikkipedagogi (AMK), joka antaa valmiudet kuoronjohdon ammattimaiseen työskentelyyn, sekä kuoronjohdon opettamiseen. Ammattikorkeakoulututkinto antaa myös oikeuden hakea Sibelius-Akatemian 2,5 vuotiseen maisteriohjelmaan.

Ammattikorkeakoulujen opinnot koostuvat pääaineopintojen lisäksi opettajan pedagogisista opinnoista, erinäisistä sivuaineista (partituurinsoitto, laulu jne.) sekä musiikin teoria-aineista. AMK-tutkintoon kuuluu myös kirjallinen opinnäytetyö. Taiteellinen opinnäyte on kuoronjohdon B-kurssitutkinto, jonka tasovaatimukset on luettavissa täältä. Opettajan pedagogiset opinnot sisältävät pedagogiikan perusopintojen lisäksi ainedidaktiikkaa ja opetusharjoittelua. Nämä opintojaksot voivat olla erilaisia riippuen oppilaitoksesta ja opettajasta.

Ammattikorkeakoulujen opettajat:

Jani Sivén, Metropolia-Ammattikorkeakoulu (Helsinki). Yhteystiedot: jani.siven(at)konservatorio.fi
Saara Perkola, Metropolia-Ammattikorkeakoulu (Helsinki). Yhteystiedot: saara.perkola(at)konservatorio.fi

Kari Turunen, Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu (Tampere). Yhteystiedot: kari.turunen(at)lumenvalo.fi

Rita Varonen, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Yhteystiedot: rita.varonen(at)jamk.fi

Klemetti-opisto

Oriveden Opiston yhteydessä toimiva Klemetti-opisto on yksi vanhimmista kuoronjohdon koulutuskanavista. Klemetti-opiston kurssit järjestetään yleensä kesäkuussa ja niiden koulutustarjonta on hyvin monipuolinen ja korkeatasoinen. Kuoronjohdon kurssit ovat intensiivisiä ja kestävät (riippuen suoritettavasta kurssista) viikosta kahteen ja puoleen viikkoon. Yleensä Klemetti-opistossa on mahdollista suorittaa kuoronjohdon peruskurssi, sekä D- ja C-kurssit, joiden opettajina toimivat Suomen johtavat kuoropedagogit. Kursseille saa ilmoittautua kuka vain, joskin kuoronjohdon ylemmillä kursseilla odotetaan aiempaa koulutusta/kokemusta. Kuoronjohdon kursseihin kuuluu myös täysi ylöspito Oriveden opistolla. Hinnat on luettavissa Klemetti-opiston nettisivuilta.

Lisätietoja:
klemettiopisto(at)kvs.fi
Taina Lemmetty
0207 511 550
0207 511 511, vaihde
etunimi.sukunimi(at)kvs.fi

Posted under perustietoa  |  Comments  1 kommentti
kesä
02/09
Kuoronjohdon tutkintorakenne
Last Updated on tiistai, 2 kesäkuu 2009 04:22
Written by micarte-admin
tiistai, kesäkuu 2nd, 2009

Kuoronjohdon tutkintorakenne noudattaa ns. neliportaista mallia:

 • D-taso
 • C-taso
 • B-taso (ammattitutkinto)
 • A-taso (musiikinmaisterin opinnäytetyö, entinen diplomitutkinto)

D-kurssitutkintoa voi edeltää ns. johdanto/peruskurssi, joka antaa valmiudet D-kurssitutkintoa varten. Tällaisia johdantokursseja on mahdollista suorittaa mm. ammattikorkeakouluissa ja Klemetti-opiston kesäkursseilla.

Tällä sivulla voit tutustua kuoronjohdon tutkintojen tasovaatimuksiin, sekä kurssien sisältöihin. Kuvaukset ovat peräisin Sibelius-Akatemian opinto-oppaasta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.siba.fi/fi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ . Sibelius-Akatemian, ammattikorkeakoulujen ja Klemetti-opiston kurssitutkinnot ja tasovaatimukset ovat yhdenmukaiset, joskin ohjelmisto saattaa vaihdella eri oppilaitoksesta ja opettajasta riippuen. Mikäli haluat yksityiskohtaisempia lisätietoja eri oppilaitoksissa suoritettavista kuoronjohdon tutkinnoista ja kursseista, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä kyseisen oppilaitoksen kuoronjohdon opettajaan.

Kuoronjohto, taso D (Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

1. vuosi: Tavoitteena on oppia hallitsemaan analyyttisen kuuntelun alkeet, pystyä harjoittamaan pieniä ryhmiä, tutustua eri kuorotyyppeihin ja keskeiseen kuorokirjallisuuteen, perehtyä kuoronjohdon opetuksessa käytettävään ohjelmistoon sekä saada valmiudet kuoronjohto D:n toisen vuoden opintoihin.

2. vuosi: Tavoitteena on oppia hallitsemaan kuoron harjoittamista, johtamista ja äänenmuodostusta, tutustua erityisesti seurakuntatyössä käyttökelpoiseen kuorokirjallisuuteen, pystyä johtamaan kuoroja käytännön seurakuntatyössä sekä saada valmiudet kuoronjohto C:n opintoihin.

Opintojakson sisältö

1. vuosi

 • aktivoiva kuuntelu ja analyysi
 • partituurinsoiton alkeet
 • äänenanto ja nuottikuvan vertikaalinen hahmottaminen
 • harjoittamisen tekniikka

2. vuosi

 • johtamistekniikka
 • äänenmuodostus
 • erikielisten tekstien ääntämisongelmat kuorokirjallisuudessa
 • eri tyylikausien erityisongelmat
 • kuorotyön psykologia
 • 9–12 laulua käsittävän ohjelmiston harjoittaminen
 • osallistuminen harjoituskuoroon laulajana
 • lapsikuoron johtaminen

Opetus- ja työmuodot

1. vuosi

 • ryhmäopetusta 32 t enintään kuuden hengen ryhmissä
 • osallistumista kuoronjohto D:n 2.vuoden tai kuoronjohto C:n harjoituskuoroon laulajana 64 t
 • opiskelijan omakohtaista työtä

2. vuosi

 • luentoja ja ohjelmiston opiskelua 32 t enintään kuuden hengen ryhmissä
 • johtamisharjoituksia ja kuorolaulua 96 t (sisältää Kuopio-Helsinki-kuoroperiodin)
 • ohjattua kenttäharjoittelua 3 hengen ryhmissä 6 t
 • opiskelijan omakohtaista työtä

Lisäksi opiskelija voi vapaavalintaisesti saada henkilökohtaista opetusta enintään 6 t.

2. vuosi, lapsikuoro

 • luentoja 8 t
 • demonstraatio 2 t
 • omakohtaista harjoittelua ryhmässä 8 t
 • palaute 2 t

Suoritukset

1. vuosi

 • Osallistuminen opetukseen
 • Kuulustelu
  • partituurinsoittoa ja kuorostemmojen laulua sekä ohjelmistosta että a prima vista
  • kuorostemmojen soittoa ja laulua samanaikaisesti
  • äänenanto äänirautaa käyttämällä

2. vuosi

 • Osallistuminen opetukseen
 • Kuulustelu:
  • kuorolle uuden laulun harjoittaminen
  • kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen, joista toisen valitsee oppilas ja toisen lautakunta
  • partituurinsoitto a prima vista
  • ääniraudan käyttö
  • lapsikuoro

Arviointi

Lautakunta-arviointi (0-5)

Kuoronjohto, taso C (Sibelius-Akatemian kuoronjohdon koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

Tavoitteena on saada valmiudet kuoron harjoittamiseen ja johtamiseen, saada käsitys äänenmuodostuksen perusteista ohjelmiston edellyttämällä tasolla, tutustua kotimaiseen ja eurooppalaiseen kuorokirjallisuuteen sekä saada valmiudet kuoronjohto B:n opintoihin.

Opintojakson sisältö

 • kuoron harjoittamisen menetelmät
 • johtamistekniikan ja äänen muodostuksen perusteita
 • eri tyylikausien erityisongelmat ja kuoronotaatio
 • kuorolaulun psykologiaa
 • 10–12 laulua käsittävän ohjelmiston harjoittaminen

Suoritukset

 • Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron ja suuren kuoron toimintaan laulajana
 • Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu
 • Kuulustelu:
  • Uuden laulun harjoittaminen, tutustumisaikaa 7 vrk
  • Kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen, joista toisen valitsee opiskelija, toisen lautakunta  
  • Kuoropartituurin soitto a prima vista, myös transponoiden.

Arviointi

 • Lautakunta-arviointi 0–5

Kuoronjohto, taso B (Sibelius-Akatemian kuoronjohdon koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

Tavoitteena on saada valmiudet taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn, perehtyä eri kuoromuotojen käsittelytapoihin, saada käsitys länsimaisesta kuorokirjallisuudesta sekä saada valmiudet kuoronjohto A:n opintoihin

Opintojakson sisältö

 • tutustumista eri kuoromuotoihin
 • 8-10 eri tyylikausia edustavan teoksen harjoittaminen ja johtaminen. Teoksista yhden on oltava säestyksellinen.
 • johtamistekniikka
 • äänenmuodostus ja kuorosointi eri tyylikausina
 • johtajapersoonallisuuden kehittyminen
 • soittimien ja laulun yhdistämisen erityisongelmat
 • orkesteriperiodeja
 • sovitusharjoituksia
 • kuoronjohdon opettamista ja käytännön harjoittelua

Suoritukset

 • Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron ja suuren kuoron toimintaan laulajana
 • Osallistuminen opetukseen
 • Osallistuminen periodiluonteisesti orkesterinjohdon valmennusluokan opetukseen
 • Opetusharjoittelu kirkkomusiikin koulutusohjelman ensimmäisen vuoden kuoronjohto D:n opiskelijoiden kanssa
 • Partituurinsoitto
 • Työskentelynäyte
  • Konserttiohjelman suunnittelu, harjoittaminen ja johtaminen Sibelius-Akatemian ulkopuolisen kuoron kanssa ja/tai osallistuminen ooppera- tai oratorioproduktion valmistamiseen kuoronjohtajana
  • Näyte kuoron harjoittamistyöstä
  • Orkesterisäestyksellisen kuoroteoksen johtaminen

Arviointi

Lautakunta-arviointi (0-5)

Kuoronjohto, taso A (Sibelius-Akatemian kuoronjohdon koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

Tavoitteena on saada valmiudet itsenäiseen taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn, hallita kuorokirjallisuuden vaativimpienkin teosten edellyttämä johtamistekniikka, saada käsitys kuoromusiikin eri tyylikausien edellyttämästä äänenmuodostustekniikasta ja pystyä sen soveltamiseen sekä laajentaa tyylintuntemusta 1900-luvun musiikin ja ns. vanhan musiikin osalta. Tavoitteena on oppia tuntemaan riittävästi eri kuoromuotojen ohjelmistollisia ja äänenmuodostuksellisia erityispiirteitä ja seuraamaan kuoromusiikin ajankohtaisia virtauksia sekä saada valmiudet jatko-opintoihin.

Opintojakson sisältö

 • johtamistekniikan ja äänenmuodostuksen erityisongelmia, musiikin analysointitehtäviä
 • kuoromusiikin tulkinnallisten kysymysten tarkastelua
 • 10 eri tyylikausia edustavan kuoroteoksen, joista yksi säestyksellinen, harjoittaminen ja johtaminen instrumentteina Sibelius-Akatemian Vokaaliyhtye ja tutkinnon suorittajan oma(t) kuoro(t)
 • kuoronjohdon opettamista ja käytännön harjoittelua

Suoritukset

 • Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron ja suuren kuoron toimintaan laulajana
 • Osallistuminen opetukseen ja ohjelmiston harjoittaminen
 • Opetusharjoittelu kirkkomusiikin koulutusohjelman kuoronjohto D:n toisen vuoden opiskelijoiden sekä musiikkikasvatuksen kuoronjohtajien ja solististen C-kuoronjohtajien kanssa
 • Työskentelynäyte: Kuorokonsertin harjoittaminen ja johtaminen: ohjelman tulee sisältää teoksia ainakin seuraavilta tyyli- ja aikakausilta (yhden teoksen tulee olla mahdollisuuksien mukaan soitinsäestyksellinen kuoroteos):
  • renessanssi tai varhaisbarokki
  • barokki
  • romantiikka tai impressionismi
  • oman aikamme musiikki

Arviointi

Lautakunta-arviointi (0-5)

Posted under perustietoa  |  Comments  Ei kommentteja
touko
19/09
Kuoronjohto ammattina
Last Updated on tiistai, 19 toukokuu 2009 10:23
Written by micarte-admin
tiistai, toukokuu 19th, 2009

Mikko Sidoroff 2009

Kutsumus kuoronjohtajaksi

img_3700

Olipa työ mikä tahansa, lähtökotaisesti työntekijällä tulisi olla siihen kutsumus. Sanottakoon, että jos kutsumusta ei olisi, ei olisi muusikoitakaan. Tunnetustihan muusikkojen työ ei  ole hyvin palkattua ja työaikojen epäsäännöllisyys on erittäin säännöllistä. Freelance-muusikon työn luulisi siis olevan täysi paradoksi. Sitä se olisikin, ellei olisi kutsumusta.

Jokainen työ tuo tullessaan hyviä, sekä huonoja puolia. Kaikille tulee vastaan niitä päiviä, jolloin ei vain jaksaisi lähteä töihin. Kuoronjohtajan työ ei ole tässä suhteessa poikkeus. Tämä artikkeli on yhden kuoronjohtajan näkökulma kuoronjohtajan arkeen. Toisaalta se on myös realistinen kuvaus siitä, millaista on työskennellä suomalaisena kuoronjohtajana. Työtilanne ja työolot eivät välttämättä ole täydelliset, mutta sanottakoon, etten tekisi mitään muuta työtä mieluummin. Se on minun kutsumukseni!

Kuoronjohtajan työaika, työtilanne ja palkkaus

Pääasiallisesti kuoronjohtotyö on freelancher-työtä, joka tuo toimintaan alituisen epävarmuuden, joskin samalla suuren vapauden. Vain hyvin harvat kuoronjohtajat tekevät työtä säännöllisen työajan (klo 8-16) puitteissa. Tämä johtuu siitä, ettei Suomessa toimi ammattikuoroja kansallisoopperan kuoron ohella, ja kuoroharjoitukset ajoittuvat usein iltaan ja viikonlopuille, jolloin ihmisillä on aikaa harrastustoiminnalle.

Mikäli kuoronjohtamisella aikoo elättää itsensä, kannattaa muistaa, että säännöllistä ja kiinteää kuukausipalkkaa maksavia kuoroja on vähän ja niillekin harvoille paikoille on suuri kysyntä. Suomessa kuorotoiminta on pääasiallisesti harrastustoimintaa, jonka takana toimivat kuorojen omat rekisteröityneet kannatusyhdistykset. Yhdistyksen hallitus, joka koostuu kuoron valitsemista jäsenistä, koordinoi kuoron byrokratiaa ja rahaliikennettä. Rahoituksensa kuorot saavat mitä moninaisemmilla tavoilla, mistä johtuen myös palkkaakin maksetaan satojen eri käytänteiden mukaisesti.

Tyypillisesti palkka maksetaan johtajalle siltä ajalta, jonka hän on kontaktissa kuoronsa kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä kuoroharjoituksia, konsertteja, harjoitusleirejä ja matkoja. Harvat kuoronjohtajan palkkaa maksavat tahot maksavat valmistautumisesta, mitä voidaan pitää suurena epäkohtana. Valmistautumistyö (ohjelmiston etsiminen, sen suunnittelu, harjoittelu, harjoitusaikataulujen tekeminen ja muu kuoronjohtajalle lankeava byrokratia) on yllättävän suuri osa kuoronjohtajan työaikaa. Tuntipalkkaisessa systeemissä valmistautumiseen tulisi siis budjetoida riittävä määrä työtunteja.

img_3775Suomessa on lukuisia kuoroja, mutta toimeentulon turvaamiseksi, yhden kuoronjohtajan tulisi johtaa säännöllisesti ainakin n. kolmea kohtuullisen vakavaraista kuoroa (tämäkin on arvio). Tässä kohden kannattaa miettiä, kuinka monen kuoron johtamiseen itse kullakin riittää voimavaroja. On myös huomionarvoista, että harva kuoro maksaa kesäkuukausilta palkkaa.

Kuoronjohdonopettajille löytyy Suomesta n. 10 vakanssia. Sibelius-Akatemia, eräät ammattikorkeakoulut ja konservatoriot työllistävät täysipäiväisiä kuoronjohdon lehtoreita. Myös tuntiopettajille on tarjolla muutamia toimia. Näihin virkoihin vaaditaan usein ylempi korkeakoulututkinto (musiikin maisteri), työkokemusta ja kuoronjohdon A-kurssitutkinnon suoritus. Kuoronjohdon opettajalta vaaditaan luonnollisesti myös hyviä pedagogisia valmiuksia.

SKJ:lta kysytään usein kuoronjohtajan palkkasuosituksia, mutta yllämainitun valossa niitä on vaikeaa antaa. SKJ pyrkii kuitenkin tilanteesta riippuen antamaan konsultointia palkkatoivekyselyihin, mutta varsinaisia suositustariffeja yhdistyksellä ei ainakaan toistaiseksi ole.

Itse kannustan ammattikuoronjohtajia oma-aloitteisuuteen, innovatiivisuuteen ja käyttämään myös mielikuvitusta. Suomessa on monia kuoronjohtajia, jotka ovat rakentaneet omalla toiminnallaan eri kuoroistaan itselleen täysipainoisen päivätyön. SKJ pyrkii myös edistämään jäsentensä työllisyyttä mm. näiden nettisivujen Markkinapaikka-palvelulla.

Työnhaku itsessään vaatii kovaa työtä, pitkäjännitteisyyttä ja aikaa, mutta se ei ole mahdotonta kenellekään.

10 Syytä olla kuoronjohtaja

 1. Jokainen kuoroharjoitus on erilainen; Kuoro voi harpata suuren askeleen kolmessa tunnissa eteen- tai taaksepäin; tähän voi johtaja vaikuttaa!
 2. Kuoron sointi ja sen kehittäminen. On mielenkiintoista kuulla, miten pienillä asioilla sointi voi parantua tai huonontua.
 3. Johtajohtaminen, kädenliikkeet parhaimmillaan ovat puhdasta taidetta
 4. Kun konsertissa/esiintymisessä tulee ”SE” tunne, ettei johtaja johda kuoroa, eikä kuoro johtajaa.. Musiikki virtaa vapaasti ja soljuu eteenpäin. Silloin tuntuu, että leijuisi 3 cm maanpinnan yläpuolella!
 5. Kuoronjohtamisella saa palkkaa.
 6. Susanna Mälkki on sanonut ”demokratia ei ole taiteellisesti kiinnostavaa” Ja tämähän on totta! Viimekädessä johtaja päättää, tuleeko piano vai forte.
 7. ”Isot projektit”, kuten levytykset, kilpailut, konserttimatkat- ja kiertueet ovat usein kokemuksia, joita ei koskaan unohda!
 8. Mukavat kollegat. Ammattikuntamme on laaja ja meillä on hyvä yhteishenki!
 9. Saa olla SKJ:n jäsen!
 10. Edessäsi on joukko ihmisiä, jotka haluavat laulaa johdollasi. Mikä etuoikeus!
Posted under perustietoa  |  Comments  Ei kommentteja